Xem thêm: testimony redact treason

obstruct trong tin tức

Ví dụ collocations

Trump obstructed justice Trump cản trở công lý
obstruct justice cản trở công lý
obstructed Congress Quốc hội bị cản trở

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018