Xem thêm: exonerate impeach subpoena

obstruction trong tin tức

Ví dụ collocations

Trump with obstruction Trump với sự cản trở
abuse of power and obstruction lạm quyền và cản trở
obstruction of justice Cản trở công lý
possible obstruction tắc nghẽn có thể
power and obstruction of Congress quyền lực và sự cản trở của Quốc hội

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019