Xem thêm: exonerate conspire subpoena

obstruction trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019