Xem thêm: capsize Caracas narrative

operative trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018