Xem thêm: mistake print October

opinion trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018