Xem thêm: fentanyl sewage potent

opioid trong tin tức

Hợp tác

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018