Xem thêm: signatory landmark export

pact trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019