Xem thêm: stringent replicate absolute

panel trong tin tức

Ví dụ collocations

House panel Bảng điều khiển nhà
arbitration panel hội đồng trọng tài
expert panel ban chuyên gia
panel discussion thảo luận nhóm
panel of experts hội đồng chuyên gia

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018