Xem thêm: Notre Dame frigate hashtag

paradise trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018