Ayrıca bakınız: premature Arctic particle

Haberlerde particulate matter

Örnek cümleler ve anlamları

Anlamını görmek için bir cümle seçin

16 Ağustos 2019 Cuma

21 Mayıs 2019 Salı

20 Nisan 2019 Cumartesi

5 Mart 2019 Salı