Xem thêm: price supply percent

period trong tin tức

Ví dụ collocations

compared to the same period so với cùng kỳ
incubation period Thời gian ủ bệnh
same period last year cùng kỳ năm ngoái
time period khoảng thời gian
transition period giai đoạn chuyển tiếp

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2018

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018