Xem thêm: dissident Osaka capsize

persecution trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019