Xem thêm: lawsuit subsidy Catholic

plaintiff trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019