Xem thêm: crash flight aircraft

plane trong tin tức

Ví dụ collocations

Ethiopian Airlines plane Máy bay của hãng hàng không Etopian
Russian passenger plane Máy bay chở khách Nga
Ukrainian plane Máy bay Ukraina
plane crashed máy bay bị rơi
plane landed máy bay hạ cánh

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019