Xem thêm: container recycle fragment

plastic trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018