Xem thêm: recycle container waste

plastic trong tin tức

Ví dụ collocations

plastic bags túi nhựa
plastic packaging bao bì nhựa
plastic pollution ô nhiễm nhựa
plastic straws ống hút nhựa
plastic surgery phẫu thuật thẩm mỹ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018