Xem thêm: tour narcotic harness

proclaim trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018