Xem thêm: ritual overthrow showdown

proclaim trong tin tức

Ví dụ collocations

proclaim his enthronement on Tuesday tuyên bố lên ngôi vào thứ ba
proclaimed interim president Juan Tổng thống lâm thời tuyên bố
self-proclaimed interim president tự xưng tổng thống lâm thời

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018