Xem thêm: democratic unilaterally subsidy

progressive trong tin tức

Ví dụ collocations

carve out a progressive new khắc ra một tiến bộ mới
more progressive tiến bộ hơn
most progressive tiến bộ nhất
progressive candidate ứng cử viên tiến bộ
progressive groups nhóm tiến bộ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018