Xem thêm: scenario priority category

protocol trong tin tức

Ví dụ collocations

royal protocol giao thức hoàng gia
standard protocol giao thức chuẩn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018