Xem thêm: scenario priority category

protocol trong tin tức

Ví dụ collocations

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018