Xem thêm: scenario priority category

protocol trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018