Xem thêm: genetic West Bank Assange

publishing trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018