Xem thêm: might investment potentially

quality trong tin tức

Ví dụ collocations

air quality index chỉ số chất lượng không khí
high-quality chất lượng cao
high quality chất lượng cao
keep delivering quality journalism tiếp tục cung cấp báo chí chất lượng
quality of life chất lượng cuộc sống

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018