Xem thêm: percent part growth

quarter trong tin tức

Ví dụ collocations

fourth quarter Quý IV
last quarter quý cuối cùng
quarter-final Tứ kết
second quarter quý hai
three-quarters ba phần tư

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2018

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018