Xem thêm: royal Meghan Harry

queen trong tin tức

Ví dụ collocations

beauty queen nữ hoàng sắc đẹp
same state as the queen cùng bang với nữ hoàng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018