Xem thêm: synagogue obliterate shooting

rampage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018