Xem thêm: synagogue ammunition shooting

rampage trong tin tức

Ví dụ collocations

gun rampage súng hung hăng
stabbing rampage đâm hung hăng
went on a rampage đã nổi điên
went on a shooting rampage đã nổ súng điên cuồng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018