Xem thêm: deface colonial narcotic

ransack trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019