Xem thêm: operative census levy

rationale trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018