Xem thêm: Ethiopian Addis Ababa exhibitor

recorder trong tin tức

Ví dụ collocations

flight data recorder ghi dữ liệu chuyến bay
flight recorders máy ghi âm chuyến bay

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019