Xem thêm: recruit petroleum misogynist

recruitment trong tin tức

Ví dụ collocations

recruitment drives ổ đĩa tuyển dụng

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018