Xem thêm: ocean mission ideology

recycle trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 30 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018