Xem thêm: retaliate covet treason

renege trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019