Xem thêm: helicopter insurgency conservative

republicans trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2018

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018