Xem thêm: retailer lease revenue

retail trong tin tức

Ví dụ collocations

retail industry ngành bán lẻ
retail market thị trường bán lẻ
retail sales doanh số bán lẻ
retail sector lĩnh vực bán lẻ
retail stores cửa hàng bán lẻ

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2020

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018