Xem thêm: geopolitical asset fiscal

retail trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018