Xem thêm: definitive Damascus tariff

retaliatory trong tin tức

Ví dụ collocations

retaliatory measures biện pháp trả đũa
retaliatory strikes đình công trả đũa
retaliatory tariffs thuế quan trả đũa

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018