Xem thêm: stay mistake front

rich trong tin tức

Ví dụ collocations

Z rich Z giàu
oil-rich giàu dầu
rich countries Các nước giàu
richest men đàn ông giàu nhất
richest people người giàu nhất

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2020

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018