Xem thêm: production basis Korean Peninsula

sale trong tin tức

Ví dụ collocations

arms sales bán vũ khí
car sales bán xe
online sales bán hàng trực tuyến
retail sales doanh số bán lẻ
sales to foreigners bán hàng cho người nước ngoài

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2019

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2019

Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018