Xem thêm: backtrack frigate engulf

salvage trong tin tức

Ví dụ collocations

salvage a trade deal cứu cánh một thỏa thuận thương mại
try to salvage cố gắng cứu vãn

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018