Xem thêm: preserve tend interpret

scholar trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018