Xem thêm: toll fugitive rhetoric

scrap trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2018