Xem thêm: caliphate United Arab Emirates dissident

sectarian trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019