Xem thêm: methane moderator bohemian

segregation trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019