Xem thêm: conviction uncertainty utility

sentiment trong tin tức

Ví dụ collocations

Muslim sentiment Tình cảm của người Hồi giáo
consumer sentiment tình cảm của người tiêu dùng
representing the sentiment and events đại diện cho tình cảm và sự kiện
sentiment and events in Japan tình cảm và sự kiện ở Nhật Bản
sentiments about tình cảm về

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018