Xem thêm: conviction uncertainty utility

sentiment trong tin tức

Ví dụ collocations

Muslim sentiment Tình cảm của người Hồi giáo
character best representing the sentiment nhân vật đại diện tốt nhất cho tình cảm
consumer sentiment tình cảm của người tiêu dùng
representing the sentiment and events đại diện cho tình cảm và sự kiện
sentiment and events in Japan tình cảm và sự kiện ở Nhật Bản

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2018