Xem thêm: institute lease female

separation trong tin tức

Ví dụ collocations

child separation policy chính sách tách con
family separation policy chính sách ly thân gia đình
family separations chia ly gia đình
separation of migrant tách người di cư

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018