Xem thêm: policy prosecute restore

separation trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018