Xem thêm: blackout drought supply

shortage trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

Thứ Tư, 31 tháng 7, 2019

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018