Xem thêm: colonial smash extradite

shutter trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018