Xem thêm: summit Brussels headquarters

sideline trong tin tức

Ví dụ collocations

Saturday on the sidelines Thứ bảy bên lề
meet on the sidelines gặp bên lề
sidelines of the G20 summit bên lề hội nghị G20
sidelines of the U bên lề của U
sidelines of the United Nations bên lề Liên hợp quốc

Các ấn phẩm và câu ví dụ

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2020

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2019

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2018