Xem thêm: pact frigate stockpile

signatory trong tin tức

Các câu ví dụ và ý nghĩa

Chọn câu để xem ý nghĩa

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2019

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018